Piramide u Egiptu: Keopsova piramida

Piramide u Egiptu: Keopsova piramida

Keopsova piramida, poznata i kao Velika piramida, grobnica faraona Keopsa u Gizi, izgrađena je oko 2560. p.n.e. prema nalogu faraona Keopsa, Snefruova sina i nasljednika.

Smatra se da je Keopsovu piramidu oko 100.000 ljudi gradilo punih 20 godina. Svaki je kamen visok 2 m, a neki su dugi i po 5 m. Blokovi vapnenca i granita od kojih je sagrađena ova piramida i koji su vađeni iz kamenoloma na lijevoj obali Nila dopremani su čamcima niz rijeku.

To se moglo raditi jedino u proljeće, kada se Nil izlijevao, pa je zato trebalo 20 godina i oko 500.000 plovidaba da se donese potrebna količina kamena. Pošto bi se kameni blokovi prevezli, grupa ljudi je vukla blokove, od kojih je svaki težio 2 tone, na saonicama uz put. Zatim su ove blokove uredno redali, a druga grupa ljudi ih je izvlačila do mjesta gdje se gradila piramida.

>>Piramide u Egiptu
>>Piramide u Gizi

Kada je sagrađena Keopsova piramida, najveća i vjerojatno najpoznatija od svih piramida u Gizi, bila je visoka 145,75 m, ali se tokom godina smanjila za 10 m. Površina ove egipatske piramide bila je prekrivena veoma glatkim, gotovo neprimjetnim vapnencem. Piramida se sastoji od oko 2.300.000 kamenih blokova. Na sjevernoj je strani ulaz. Unutrašnjost piramide čine tri prostorije povezane mnogobrojnim hodnicima. U srcu građevine je kraljeva odaja, gdje je smješten sarkofag od crvenog granita.

Kut stranica u odnosu na osnovicu iznosi 51° i 51′, a svaka je stranica pažljivo orijentirana prema jednoj od četiriju strana svijeta. Horizontalni je presjek građevine u bilo kojem dijelu kvadratan, a dužina stranica osnovice iznosi 229 metara. Dužnosnici koji su služili Keopsa dali su podići svoje grobnice oko njegove piramide. Sam Keops želio je uz sebe sahraniti i tijelo svoje majke Hetepheres, Snefruo.

Godine 1954. u jami pokraj Keopsove piramide u Egiptu pronađena je netaknuta lađa duga oko 48 i široka oko 5 metara. Nakon 16 godina rada ponovno je složena i izložena u modernoj zgradi nedaleko od nalazišta.

Piramide kriju mnoge tajne

Piramide kriju mnoge tajne

ZANIMLJIVOSTI:

 • Ako visinu piramide kvadriramo, dobit ćemo vrijednost površine bočnih stranica.
 • Dužina jedne stranice baze Velike piramide iznosi 232.805 m, opseg piramide podijelimo sa dvostrukom visinom piramide kada je bila sagrađena (148.208 m), dobivamo do u nekoliko decimala točnu vrijednost jedne od najvažnijih matematičkih konstanti – Ludolfov broj “Pi” (3.1416)! Došli smo do točke kada se moramo upoznati sa sustavom mjera kojeg su koristili graditelji piramida: jedinica mjere bio je “sveti lakat”, čija je vrijednost 0.635666 metar.
 • Taj broj pomnožen sa 10 milijuna gotovo savršeno odgovara vrijednosti polumjera Zemlje na polovima.
 • Lakat je bio podijeljen na 25 palaca, a svaki palac ima 25.4264 milimetara. Pomnožimo li to sa 100 milijardi, dobijamo približno točnu vrijednost putanje koju u svom okretanju oko Sunca prođe Zemlja u jednom danu!
 • Velika piramida u Gizi najtočnije je orijentirana građevina na svijetu s obzirom na smjer sjever-jug. Prema današnjim mjerenjima, sjeverna strana odstupa od pravca sjever-jug za dvije minute i 18 sekundi (2o18”), a južna za jednu minutu i 57 sekundi (1o57”). Odstupanja nisu pogreška graditelja već posljedica pomicanja kontinenta.
 • Tek su mjerenja u novije vrijeme pokazala da je Keopsova piramida sagrađena točno u središtu kopnene mase Zemlje. Uzevši u obzir ukupnu površinu svih kontinenata i površinu koju zauzima Keopsova piramida, te stoga i potencijalno mogućih 3 milijarde mjesta na kojima je mogla biti sagrađena, šanse za tu “slučajnost” su 1:3,000,000,000 (tri milijarde)!
 • Velika piramida je smještena na jedinom pravom nultom meridijanu. A taj presijeca najviše kopna i najmanje mora. Štoviše, kopno dijeli na dva jednaka dijela! I paralela na kojoj se nalazi Keopsova piramida također presijeca najviše kopna i najmanje mora.
 • Ništa, ali baš ništa što se tiče plana gradnje Piramide nije prepušteno slučaju, niti položaj unutarnjih hodnika i prostorija, kao niti njezina zadivljujuća arhitektura i simbolika forme. Zar nas onda treba čuditi što volumen Piramide pomnožen sa vrijednošću gustoće blokova od kojih je sagrađena daje srednju vrijednost gustoće Zemljine kugle?! A odnos volumena Velike piramide i Zemlje je točno 1:1015!
 • Vanjski (zaštitini) omotač Keopsove piramide bio je napravljen od blokova kamena vapnenca. Bili su debljine 2.5 m, teški 20 tona i vrlo sjajno polirani, pa se stoga njihova blješteća bjelina mogla vidjeti čak sa Izraelskih planina udaljenih stotine kilometara! Tih je blokova bilo 144,000(!), a to je i broj spašenih koji se navodi u Bibliji.
 • Prosječna visina svih kopnenih točaka (razina mora je najniža, a vrh Himalaja najviša) može se izmjeriti jedino današnjim sofisticiranim satelitima i kompjutorima, a iznosi 148 metara. Upravo toliko visoka je Keopsova piramida.

Izvor: wikipedia; web.studenti.math.hr

Comments
 1. ćipa says:

  Pored navedenog, jedan je zaista zbunjujuci podatak,do zaustavljanja daha-Kut sto ga cini pravac izmedju faraonove odaje i podnozja piramide sa podlogom-horizontalom je u pet decimala (21,375…stupnja) identican sa kutom uspona spirale ljudskog gena.O genetici mi znamo nesto vise u poslijednja dva desetljeca, a piramide su stare cca 5000 god. Kakav bi se komentar covjeku ucinio primjerenim, ja se ne usudjujem.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *